Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CakeRoom.pl: Akademia Tortu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, adres: 5801 Audubon Manor Blvd., Lithia, FL 33547, USA, Tax ID: 47-2147348, reprezentowana przez Magdę Kubiś, zwana dalej Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej Umowy, wedle art. 6 ust. 1 pkt b RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), a także na podstawie udzielonej zgody, wedle art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zawartej Umowy i Pani/Pana zgoda.
 3. Z chwilą założenia Konta Użytkownika i akceptacji Regulaminu zostaje Pani/Pan automatycznie wpisany na listę mailingową i zostaje abonentem newslettera. Może Pani/Pan zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji marketingowych podążając za linkiem rezygnacji z Subskrypcji lub instrukcjami podanymi w wysyłanych przez Administratora wiadomościach e-mail, względnie wysyłając zgłoszenie na e-mail: Info@cakeroom.pl. Podczas składania zamówienia może Pani/Pan dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ofertowych, wysyłania wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania Umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, w przypadku jej udzielenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, a także wszelkie inne dyspozycje odnośnie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: Info@cakeroom.pl .
 5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Administratora lub za Pani/Pana zgodą także innym upoważnionym osobom.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim celem ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania i rozliczenia zawartej Umowy, na co nie jest wymaga odrębna zgoda.
 7. Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na możliwość zrealizowania zawartej Umowy. Bez podania tych danych Umowa nie będzie mogła być zrealizowana.
 8. Pomimo cofnięcia zgody Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń lub innych okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych. To samo dotyczy przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 11. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.